ยี่ห้อ
TOYOTA
ชื่อผลงาน
REVO
รายละเอียด

สั่งไว้หล่อๆล้อสีไทเท  TYPE-G ขนาด 18 นิ้ว สเปคตรงรุ่น  รัดยาง 255-55 R18 NT420SD

รูปภาพประกอบ