ยี่ห้อ
TOYOTA
ชื่อผลงาน
VIGO
รายละเอียด

 ใส่ยางเดิม เพิ่มเติมล้อแม๊กซ์ใหม่  โปรแถมขอบ 17 สเปค 8.0 ET+20 05H114.3 สีขาวขอบเงา

รูปภาพประกอบ