ยี่ห้อ
TOYOTA
ชื่อผลงาน
REVO
รายละเอียด

แข็งแกร่ง ลุยๆๆ กับล้อ SSW S342 ขนาด 20 นิ้ว รัดยาง 265-50 R20 DCENTI พร้ัอมจัดทรง Profender Mono2.0 หล่อหนึบ ๆ

รูปภาพประกอบ