ยี่ห้อ
HONDA
ชื่อผลงาน
CIVIC FC
รายละเอียด

หล่อๆ จัดล้อน้ำหนักเบาจาก Auto Opion  ล้อ Nk105x ขนาด 18X8.75 สีไฮเปอร์ดาร์ก ยาง 225-45 R18 Falken 

รูปภาพประกอบ