ยี่ห้อ
HONDA
ชื่อผลงาน
CIVIC FC
รายละเอียด

เติมของด้วยล้อแท้งานเบาจาก LENSO ล้อ RACE5 ขนาด 18X8.5 +35 สีไฮเปอร์ดาร์ก ยาง 225-40 R18 Bridegstone Re004 

รูปภาพประกอบ