ข้อมูลที่พบทั้งหมด 10 รายการ
NK40
Size P.C.D. ET Colour 18x8.5 5x114.3 35 BR2-COPPER (WE) (น้ำตาลไหม้), DARK GM-FLAT-S WE CC ED RED (เทาดำด้านอักษรแดง), DGM (WE) (เทาดำ)
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: NK40
ข้อมูลวันที่
2021-02-03 09:54:14
VF01
Size P.C.D. ET Colour 18x8.5 5x114.3 35 ALUMITE BLACK (ดำด้า...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: VF01
ข้อมูลวันที่
2021-02-03 09:41:56
NK37
Size P.C.D ET Color 18x9.0 6x139.7 0 BR2/COPPER-S (ED RED) WE (น...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: NK37
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 10:59:58
ราคา
6500 บาท
FF-05RR
Size P.C.D ET Color 18x8.5 5X114.3 35 BLACK FLAT (ดำด้าน), DARK GM-FLAT (เทาดำเคลือบด้าน), HGS (ซิลเวอร์) 18x9.0 5X114.3 35 BLACK FLAT (ดำด้าน)
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: FF-05RR
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:36:47
ราคา
6500 บาท
NK30
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 DARK-GM FLAT (เทาดำเคลือบด้า...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: NK30
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:22:16
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 18 นิ้ว 6500 บาท
มม. มม. 15 นิ้ว 3500 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4750 บาท
S1R
Size P.C.D ET Color 18x9.0 5x114.3 35 XMPL/BMC (แบล็กโครมขอบเงา)...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: S1R
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:19:42
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 15 นิ้ว 3500 บาท
มม. มม. 18 นิ้ว 6500 บาท
F1RS
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 BLACK-FLAT (ดำด้าน), BMC (แบคโครม), DGM (เทาดำเคลือบเงา), HGS (ซิลเวอร์), NK-DARK (ไฮเปอร์ดาร์ก)
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: F1RS
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:17:39
ราคา
3500 บาท
NK28N
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 XMPI/BR2/CI-MBR FLAT-S (น้ำต...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: NK28N
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:14:38
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 18 นิ้ว 6500 บาท
มม. มม. 15 นิ้ว 3500 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4750 บาท
NK388 (SPOON)
Size P.C.D ET Color 15x6.5 4x100 35 GM-FLAT (เทาดำแลคด้าน), B...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: NK388 SPOON
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:12:24
ราคา
3500 บาท
TC105N
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 BMC (แบคโครมเมี่ยม), DGM ...
ยี่ห้อสินค้า
: NK Performance
รุ่นสินค้า
: TC105N
ข้อมูลวันที่
2020-10-14 11:07:00
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 18 นิ้ว 6500 บาท
มม. มม. 15 นิ้ว 3500 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4750 บาท