ข้อมูลที่พบทั้งหมด 30 รายการ
S205 (TE37)
Size P.C.D ET Color 15x6.5 4x100 40 ABDS/LPBR (น้ำตาลไหม้ขอบชา),...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S205 (TE37)
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 12:03:49
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 15 นิ้ว 2750 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4000 บาท
S202 (TE37)
Size P.C.D ET Color 15x8.0 4x100 25 ABDS/LPBR (น้ำตาลไหม้ขอบชา) ...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S202 (TE37)
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 12:02:58
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 15 นิ้ว 2750 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4000 บาท
มม. มม. 18 นิ้ว 5000 บาท
S281 (TE37)
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 ABDS/LPBR (น้ำตาลไหม้ขอบชา),...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S281 (TE37)
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 11:58:55
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 15 นิ้ว 2750 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4000 บาท
มม. มม. 20 นิ้ว 7500 บาท
S367
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 ABDS/LPBR (น้ำตาลไหม้ขอบชา),...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S367
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 11:57:37
ราคา
2750 บาท
S360
Size P.C.D ET Color 15x.7.0 4x100 32 ABDS (น้ำตาลไหม้), BK/MATT (ดำด้าน), GMM (เทาดำเคลือบด้าน), SSM (ซิลเวอร์เคลือบด้าน)
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S360
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 11:55:00
ราคา
2750 บาท
S319
Size P.C.D ET Colour 16x8.0 6x114.3 0 MBL (ดำด้านกลึงขอบ), MB...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S319
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 11:52:26
ราคา
3500 บาท
S200 (CE28)
Size P.C.D ET Color 17x7.5 4x100 40 ABDS/LPBR (น้ำตาลไหม้ขอบชา),...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S200 (CE28)
ข้อมูลวันที่
2020-10-17 11:07:29
ราคา
4000 บาท
S359
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 ABDS/LPBR (น้ำตาลไหม้ขอบชา), BK/MATT (ดำด้าน), GMM (เทาดำเคลือบด้าน), SSM (ซิลเวอร์เคลือบด้าน)
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S359
ข้อมูลวันที่
2020-10-04 11:35:26
ราคา
2750 บาท
S296 (TYPER-CRS)
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 ABDS (น้ำตาลไหม้), GMM (เทาดำเคลือบด้าน), MB (ดำด้าน), SSM (ซิลเวอร์เคลือบด้าน)
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S296 (TYPER-CRS)
ข้อมูลวันที่
2020-10-04 10:53:27
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 15 นิ้ว 2750 บาท
มม. มม. 15 นิ้ว 2750 บาท
S330
Size P.C.D ET Color 15x7.0 4x100 35 ABDS (น้ำตาลไหม้) GM (เทา...
ยี่ห้อสินค้า
: SSW
รุ่นสินค้า
: S330
ข้อมูลวันที่
2020-10-04 10:37:03
ความกว้าง (มม.) ความสูงแก้มยาง เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ ราคา
มม. มม. 15 นิ้ว 2750 บาท
มม. มม. 17 นิ้ว 4000 บาท